Slätspont Fjällflora Manlav

Betsad slätspontspanel i serien Fjällflora.

Dimensioner: 14x120, ändspontade i fallande längder.

Pris från 295,63 kr/kvm

FORMSTABILA PANELER

Våra paneler nedtorkas till 8 % fuktighet, även kallat möbeltorrt. Det ger en panel som är mer formstabil, det vill säga mindre risk att den vrider sig. Att virket rör sig mindre ger också mindre risk för sprickbildningar. Dessutom blir de enklare att montera.

PROVBITAR

Svårt att bestämma dig? För 100 kr kan du beställa hem tre olika provbitar. Då kan du i lugn och ro bestämma vad som passar bäst. 

Beställ provbitar

Paneltyp
Färg

Visar

    Visa alla Fäll ihop