Montering av panel

Panelerna skråskruvas eller skråspikas fast i brädans fjäder. Om man väljer att skruva fast panelbrädorna är det lämpligt att förborra för att undvika eventuell sprickbildning och förslagsvis används en skruv som försänks i träet. Om panelbrädorna i stället spikas används lämpligen dyckert, som slås in med en dorn för att inte skada träet.

Om panelen ska monteras på en jämn vägg som är klädd med till exempel spånskivor kan de oftast spikas eller skruvas direkt i underlaget. I annat fall, om underlaget utgörs av exempelvis gips eller betong, krävs en spikläkt i trä som panelen kan fästas i. Spikläkten placeras lämpligen med c/c-avstånd 600 mm. För panel i innertak gäller samma förutsättningar som vid väggpaneler vad gäller montage.

När träpanel ska monteras på både väggar och i tak, är det bäst att montera takpanelen först.

Monteringsanvisning för paneler