Attefallshus

Antas, 30 kvm

30 kvm välplanerat boende.

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 m2 tillsammans.
Läs mer på Boverket eller på din kommuns sida om byggregler. 

För oss handlar attefallshus om att låta fritidslivet få ta mer plats. Precis som vårt övriga sortiment är våra attefallsstugor och förråd rejält byggda med noggrannhet i detaljerna och gott om valfrihet i utformningen av interiörerna. Du kan ha ditt lite större fritidshus från Baseco hemma på tomten eller för att skapa extra andrum där du trivs att vara.

Hustyp
Storlek
Byggkonstruktion

Visar