Kvalitet och miljö

Råvaran

Våra furu och grangolv görs av den unika råvara som vi bokstavligen har runt knuten. Tack vare våra långa och kalla vintrar växer träden här betydligt långsammare än söderut. Det ger ett trä med täta årsringar, vilket i sin tur ger ett mycket hårt virke och ett stabilt och tåligt golv som håller i generationer.

Torkning

Vi torkar virket långsamt tills det är möbeltorrt. Det vill säga tills det har en fuktkvot på ca 8 %, till skillnad från vanligt byggvirke som ligger på ca 16-18 %. Resultatet blir enormt formstabilt virke. Golvet blir lättare att lägga och panelerna vrider sig inte.

Granskning

Med vår fina råvara vill vi förstås aldrig kompromissa med kvaliteten på slutprodukten, det färdiglagda golvet. Därför granskar vi varje producerad golvbräda manuellt. Vi kontrollerar allt från eventuella vridningar och sprickor till kvistar och kvisturslag och golvbrädorna delas upp i två sorteringar: Standard (A) och Ekonomi (B).

Miljö

Grunden till vårt miljöarbete är att så långt som möjligt använda förnyelsebart material i vår produktion. Vi ska regelmässigt ställa miljökrav vid inköp och vi ska inte ha några mätbara utsläpp av naturfrämmande ämnen och kemikalier. Egen flisning av träspill gör att avfallet kan användas för uppvärmning. Träavfall används för intern uppvärmning och till produktion av bränslebriketter åt kommunens fjärrvärmeverk. Företaget är anslutet till Reparegistret (sortering och återvinning av avfall).