Behandling och underhåll

Om du väljer en obehandlad panel kan du behandla det enligt eget önskemål om utseende och känsla.
Fråga din återförsäljare av ytbehandlingsprodukter om tips och råd.

Skötselanvisningar för vägg- och takpanel