Pressbilder hus och stugor

Användning

Basecos produkt- och miljöbilder är fria att publiceras av extern part, så länge fabrikat och modell anges i samband med bilden.

Miljöbilder

Miljöbilderna nedan visar ett utsnitt av den totala bilden. I de bilder som visar både panel och golv nämns panelnamnet före namnet på golvet.